Nyheter - IP-telefoni i sterk vekst


Antallet privatpersoner som har tatt i bruk bredbåndstelefoni har økt med nesten 200 prosent det siste året. KLAUS BØRRINGBO

Omsetningen i telemarkedet fortsetter å vokse. Mobiltelefoni og ikke minst bredbåndstelefoni er i sterk vekst.

Totalomsetningen i telemarkedet var i første halvår i 2006 på svimlende 517 milliarder kroner. Det er en økning på 3,6 prosent i forhold til første halvår i fjor, viser den ferske statistikken til Post- og teletilsynet (PT) som ble lagt frem på en pressekonferanse i Oslo mandag formiddag.

- Det er altså fortsatt vekst i markedet, dynamikken har tatt seg opp betraktelig, sa direktør i PT, Willy Jensen.

Mobil øker mestMens mobiltelefonimarkedet øker mest, med 744 millioner kroner, går fastlinjemarkedet tilbake med nesten det samme, 776 millioner. Veksten i totalmarkedet er det bredbåndstjenestene som står for.

Mange vil ringe på nettetVeksten i bredbåndstelefoni det siste året har nemlig vært formidabel. Mens antallet privatkunder som hadde bredbåndstelefoni i juli 2005 var 96.000, var den på samme tidspunkt i sommer 280.000, med andre ord en vekst på nesten 200 prosent.

Veksten i bedriftsmarkedet er enorm. Mens antallet bedriftskunder i fjor var 750, var det i sommer oppe i 9000.

Mange å velge mellomAntallet tilbydere, eller teleselskaper innenfor de forskjellige markedene, er i sterk vekst. Mens det var 53 tilbydere av fasttelefoni ved utløpet av andre halvår i fjor, var det hele 83 i år. 66 av disse er tilbydere av bredbåndstelefoni. Tilsvarende tall for mobiltelefonbransjen er 22 i fjor og hele 31 i år.

I bredbåndsbransjen har det også dukket opp mange nye aktører, nærmere bestemt 31. En økning fra 118 i fjor.

- For mange aktører- Vår jobb er ikke å vurdere soliditeten til aktørene, men det skal vel ikke mye kunnskap om bransjen til for å se at 66 aktører som tilbyr bredbåndstelefoni er mye i lille Norge, sier Willy Jensen.

Han antar at det vil skje oppkjøp og konsolideringer som vil gjøre antallet noe mindre over tid, og legger til at antallet allerede er redusert. Det har vært oppe i nesten hundre i løpet av året.

Jensen legger også til at antallet tilbydere har økt konkurransen og sannsynligvis senket prisene i markedet.

- At tilbyderne er mange og prismodellene omtrent like mange – mener Jensen er både forvirrende og svært lite oversiktlig for forbrukerne.

- Det vil nok være en for stor inngripen i de ulike selskapenes forretningsmodeller å tvinge dem inn i samme prisstruktur. Men dette vil nok delvis regulere seg selv også, mener Jensen og peker på at det blant annet er svært store kvalitetsforskjeller på tjenestene, spesielt innenfor bredbåndstelefoni.

Ni av ti har mobilVi er stadig mer mobile her i landet også. Antallet mobilabonnement tilsier at 105 prosent av alle nordmenn har mobiltelefon. Det betyr at mange har ett-eller flere abonnementer.

PT har trukket fra "maskin-til-maskin"-abonnementene (alarm-, betalingssystemer og lignende) og de som har flere abonnementer enn ett. Da viser tallene at hele 91 prosent av alle nordmenn har mobil.

Mens totalantallet mobil- og fastnett har gått ned med 29 prosent siden 2001, er andelen mobiltrafikk av totalen stadig i sterk vekst. Mens andelen var på 27 prosent i fjor er den nå på 35 prosent.

- Dette er jo en god andel, men ser man på det som en mulighet – er jo vekstpotensialet i mobilbransjen fortsatt enorm, kommenterte PT-direktøren.

Antallet sendte SMS-er i første halvår var hele 2,5 milliarder, mens tilsvarende tall i fjor lå på 2,2 milliarder.

Seks av ti har bredbånd

Klipp fra dagens it (14.09.2006)

Av Kari Vartdal Riise

Kun tre av ti husholdninger har i dag ikke tilgang til internett. Nå vil alle ha bredbånd.

Fersk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at de aller fleste nordmenn har internett hjemme.

Syv av ti husholdninger har nå tilgang til internett, en svak økning fra samme periode i fjor da seks av ti nordmenn hadde internettoppkobling hjemme.

80 prosent av husholdninger med internettoppkobling har i dag bredbånd. Det betyr at seks av ti husholdninger i Norge har bredbånd, noe som er en økning på 16 prosentpoeng siden andre kvartal 2005.

ADSL og andre DSL-teknologier er nå den vanligste oppkoblingen mot nettet. I andre kvartal i år hadde 48 prosent av husholdningene ADSL, en økning på nesten 10 prosent fra samme periode i fjor.

Ingen pc uten nett
Tre av fire husholdninger har tilgang til pc. Det betyr at så godt som alle som har pc, også har internettoppkobling.

To tredeler av alle nordmenn bruker pc hjemme hver dag. Den brukes mest til å lete etter informasjon på nettett, eller til online-tjenester som søk etter reiser, flybilletter og hotell og til å lese nettaviser. Så godt som alle bruker også nettet til kommunikasjon, ni av 10 sender epost og chatter hjemmefra.

Tjener mest, har bredbånd
Det er familier med høy inntekt og familier med barn som i størst grad benytter seg av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 84 prosent av husholdningene med en bruttoinntekt på over 600.000 har bredbånd, har bare 39 prosent av familiene med samlet inntekt under 200.000 bredbånd.

SSB har også funnet at kun fire prosent av husholdningene med en samlet inntekt over 600.000 ikke har internettilgang, mens 54 prosent av familier med samlet inntekt under 200.000 ikke har tilgang til nett.